UPF 2014 proběhne pouze „v nouzovém režimu“

UPF 2014 onl in „reduced format

So/Satagility

Ne/Sun –  dogfrisbee UFO Major